EPILEPSIJOS gydymui
Gali padeti
Laikinės našlaitės nuovirą
gerti 3 kartus dienoje po 150 gr.
Netgi tada, kai gydytojai negalėjo
suteikti rei-kalingos pagalbos,
ši liaudiška priemonė padėjo
išvengti sunkių priepuolių.
Ligonis šiuo augalu gydėsi 2 metus.
Priepuoliai visai pradingo.